Ogólny widok

Oczywiście zawsze niezwykle ważne jest uwzględnienie aspektów ekonomicznych obiektu, zwłaszcza przepompowni.

Coraz bardziej zauważalne jest, że efektywność ekonomiczną często utożsamia się wyłącznie ze zużyciem energii (do pompowania ścieków), co jest oczywiście błędne, jak sugeruje samo nazewnictwo.

Zużycie energii jest również częścią oceny efektywności ekonomicznej, ale to nie wszystko:

  • Ważną rolę odgrywają koszty inwestycji w system, w tym konstrukcja wymagana dla stacji. Nawet jeśli inwestycja jeśli inwestycja jest częściowo dofinansowana i pochodzi z innego budżetu to i tak trzeba uwzględnić, choć część trzeba uwzględnić.
  • Obejmuje to również koszty produkcji rurociągu ciśnieniowego, które są stosunkowo niedrogie w przypadku systemów pneumatycznych firmy OEKERMANN.Linie ciśnieniowe mogą leżeć równolegle do powierzchni terenu z osłoną niezamarzającą.
  • Unika się nadmiernych głębokości wysokie punkty nie są wentylowane,dolne szyby drenażowe nie są wymagane

Oprócz kosztów inwestycji ogromne znaczenie ma żywotność i okres amortyzacji. Chociaż ogólnie oczekuje się, że okres użytkowania pomp będzie krótszy niż 10 lat, sam okres amortyzacji wynosi co najmniej 15 lat, zgodnie z tabelami amortyzacjami mającymi zastosowania do systemów przemysłowych. Niektóre z pneumatycznych przepompowni ścieków firmy OEKERMANN działają od ponad 35 lat.

Jeszcze ważniejsze są koszty konserwacjii konieczość napraw, jak już wyjaśniono powyżej, ścieki w systemach OEKERMANN nie mają kontaktu z ruchomymi elementami mechanicznymi. Elementem napędowym jest sprężone powietrze, co zużycie ścierne spowodowane ściekami praktycznie nie występuje.

Ze ściekami stykają się jedynie płytki ślizgowe sprężone powietrza po stronie wlotowej (wykonane ze stali nierdzewnej) i gumowe kulki zaworów zwrotnych po stronie tłocznej. Wszystkie pozostałe części, takie jak zawory pneumatyczne lub elektromagnetyczne sterowanej sprężarki, działają jak w dowolnej stacji sprężonego powietrza w przędsiebiorstwie przemysłowym. Wybierając te produkty nasza firma zawsze kieruje się wyłącznie aktualnymi standardami branżowymi.

W żadnym systemie OEKERMANN nie można znaleźć kompresorów rzemieślniczych lub wykonanych przez majsterkowiczów. W końcu muszą być to systemy, które pracują bez nadzoru przez długi czas i bez codziennego smarowania. Muszą również wytrzymywać pracę ciągłą.

Oprócz zwykłych wahań czasu pracy spowodowanych zmieniającą się ilością ścieków należy również uwzględnić sezonowe wahania temperatury i inne czynniki zewnętrzne (np. znajdujące się koło przepompowni pole rzepaku, należy brać pod uwagę pył).

Inaczej mówiąc i podsumowując: po co niski pobór prądu, skoro konieczność naprawy pożera oszczędności związane z kosztami energii elektrycznej?