Zintegrowanie kilku pojedyńczych pneumatycznych stacji przepompowywania ścieków

Zintegrowane systemy kilku przepompowni można łatwo wdrożyć przy użyciu systemów OEKERMANN, dzięki temu że sprężarki umożliwiają prace systemu przy różnych ciśnieniach.

W zależności od tego, czy i ile sprężarek w systemie pracuje przy częściowym, czy pełnym obciążeniu mogą się pojawić różne wartości ciśnienia na indywidualnych stacjach. Dzieje się tak ze względu na różne wartości strat, na skutek różnych wartości współczynnika tarcia.

Przykładem takiego systemu jest podłączenie pojedyńczego domu, osiedla, lub całego miasta do  głównej rury przesyłowej.

Pojedyńcze pneumatyczne systemy przesyłu nie blokują siebie nawzajem i działają wyłącznie w zależności od ilości dopływających ścieków. Zapewnia to wysoki poziom niezawodności działania i opłacalność całego systemu.

Dzięki odpowiedniemu planowaniu z wyprzedzeniem systemy złożone można w przyszłości elastycznie rozszerzać w zależności od potrzeb.

Verbundsysteme mit mehreren pneumatischen Abwasser-Förderanlagen