Transport “świeżych” ścieków

Ścieki do oczyszczalni dostarczane są zawsze w stanie “świeżym” za pomocą pneumatycznej przepompowni ścieków firmy OEKERMANN.

Nawet w obszarze pompowni precyzyjnie dostrojone komponenty systemu zapewniają krótkie czasy przebywania. Proces pompowania rozpoczyna się, a ścieki są wypompowywane w odpowiednim czasie zanim rozpocznie się proces gnilny może osadzać się, lub utworzą się osady.

Szyb zbierający ścieki poddawany jest intensywnemu przedmuchiwaniu sprężonym powietrzem lub mieszaniną powietrza i tlenu podczas każdego procesu pompowania. Na koniec każdej fazy transportu wał jest całkowicie opróżniany, nie ma w nim żadnych resztek, które mogłyby pozostać do następnego procesu opróżniania ani substancji pływających, które nie są transportowane.

Dlatego systemy OEKERMANN są szczególnie odpowiednie w przypadkach, gdy przepły ścieków jest niski lub zmienny.

Żadnych nieprzyjemnych zapachów

Ponadto podczas pompowania ścieki są stale mieszane z powietrzem. Zabobiega się tworzeniu zgnilizny w rurach ciśnieniowych, a także powstawaniu nieprzyjemnego zapachu na wylocie lub pogorszeniu klarowności ścieków oraz korozji siarkowodorów na konstrukcjach betonowych i żelazno – stalowych.

Oznacza to, że zalety pneumatycznego pompowania ścieków są zawsze w pełnie efektywne, nawet gdy ilość ścieków ulega znacznym wahaniom w zależności od pory dnia i roku.

System rozpoznaje okresy o niskiej produkcji ścieków i dłuższe okresy suche, w zależności od dnia lub pory roku i następnie dostosowywuje swoje działanie. Zasilane są sprężonym powietrzem okresowo, zazwyczaj w godzinach niskiego szczytu w nocy ale także to zależy od czasu pracy(“następuje ponowny przedmuch”), który zapewnia, że rury ciśnieniowe nie zatykają się i nie tworzy się na nich osad.

Geruchsbelästigungen Mieszkańcy i personel obłsugujący nie ponoszą żadnych kosztów.

Rury ciśnieniowe układane są na głębokości niezamarzającej, zwykle równolegle do powierzchni ziemii i w obszarach o najwyższych i najniższych punktach. Tenajwyższe i najniższe punkry wspierają ogólny efekt systemu w zapobieganiu gniciu i osadom.