Oprócz głównego powodu stosowania pneumatycznej technologii przesyłu, więc brak uciążliwego zapachu i korozji, systemy OEKERMANN mają jeszcze wiele innych zalet.

Ważnym punktem jest niezwykłość tych systemów polega na niewrażliwości, na wszelkiego rodzaju ciała obce stałe, które znajdują się w ściekach.

Powszechnym obszarem zastosowań jest odprowadzanie ścieków z miejsc postojowych przy autostradzie, co zaskakujące, nie ma tu prawie żadnych zakłóceń w pracy systemu, mimo że w takich miejscach często są wyrzucane są wszelkiego rodzaju odpady, które później trafiają do systemów kanalizacyjnych.

W użyciu jest już ponad 40 systemów OEKERMANN, całkowicie satysfakcjonujących operatorów. Ostatnimi naszymi projektami są przepompownie w Hesji oddane do użytku w 2015 roku, a także systemy w rejonie Nadrenii północnej – Westfalii, oddane do użytku w 2020 roku. Dalsze projekty są w trakcie realizacji.

PWC-Anlagen