Cząsteczka wody to nie byle jaka substancja ale główny składnik (stanowiąca ponad 70%) naszego organizmu

Różnorodne i wyrafinowane procesy chemiczne i techniczne, które opracowaliśmy jako ludzie, w celu produkcji wody i pitnej i przemysłowej ze ścieków, mają ogromne znaczenie dla naszego zdrowia, jakości życia i podstawowych zasobów.

W sektorze ścieków pracuje niezliczona ilość osób i firm. Jednak wielu z nas . obywateli tego kraju, którzy mają niewielki lub żaden kontakt z branżą ściekową, nie zdaje sobie sprawy z wielu codziennych procesów zachodzących w oczyszczalniach ścieków, kanałach ściekowych i rurach ciśnienowych, jak dowiedzieliśmy się z wielu rozmów.

Być może nawet bardziej niż w przypadku znanego powiedzenia, że “prąd pochodzi z gniazdka”, często przyjmujemy za oczywistość, że z wodociągów płynie czysta woda. Osobiście zauważyłem. Osobiście zauważam wysoki poziom oczyszczania i recyklingu ścieków w Niemczech, zwłaszcza gdy przebywam na wakacjach w krajach, w których zaleca się przegotowanie wody nawet do mycia zębów. Albo, gdy w niektórych krajach ścieki są po prostu odprowadzane do morza i rzek, co częściowo było codzienną praktyką jeszcze nie tak dawno temu. Źle jest, gdy ludzie muszą codziennie zbierać wodę w kanistrach z punktu zbiórki, to wszystko jest jednak niczym, w miejscach gdzie nawet takie rozwiązanie jest niedostępne.

Dzięki naszym pneumatycznym systemom transportu ścieków, których zastosowanie ma sens w określonych zastosowaniach, staramy się w skromny sposób, przyczynić do rozwiązania problemów związanych z odprowadzaniem ścieków. W przypadku transportu ścieków przy pomocy sprężonego powietrza, ścieki są wstępnie klarowane i zapobiega się pogorszeniu ich jakości, o ile nie znajdują się one jeszcze w oczyszczalni ścieków.

W południowych krajach związkowych często zwraca się szczególną uwagę na znaczenie oczyszczania ścieków, na przykład podczas uruchomiania nowej oczyszczalni ścieków. Nierzadko ma to miejsce w formie uroczystego aktu, ze strony władz, czasem także kościoła, podczas którego temat jest kompleksowo omawiany w ciekawych przemówieniach, połączonych z tłem religijnym i historycznym.

  • Wasser und Abwasser - Einweihung
  • Wasser und Abwasser - Einweihung

 

Pełny przegląd wszystkich naszych bezpłatnych materiałów informacyjnych znajdziesz na naszej stronie internetowej.