Długie rury przesyłowe

Długość rur ciśnieniowych w systemach pneumatycznycznego przepompowywania ścieków firmy OEKERMANN może sięgać nawet kilku kilometrów.

Dzięki zastosowaniu pneumatycznego rozwiązania tworzenie się siarkowodoru na skutek braku tlenu/powietrza jest wykluczone.

Procesy po przedmuchu

Dzięki systemowi automatycznego przedmuchu, rura przesyłowa jest regularnie czyszczona i opróżniana w regulowanych odstępach czasowych w okresie produkcji małej ilości ścieków

Prędkość przesyłu ścieków podczas przedmuchu jest zdecydowanie większa. Powoduję to przepływ turbulentny, który zabiera ze sobą wszelkie pozostałości, które mogły pozostać podczas poprzednich przesyłów lub podczas fazy spoczynku.

W tym samym czasie czyszczony jest wał napędowy, podczas procesu ponownego przedmuchu. Zapobiega to powstaniu nieprzyjemnych zapachów.

Podczas przesyłu ścieków nie ma potrzeby utrzymywania minimalnych prędkości przesyłu, jak ma to miejsce w innych systemach, ponieważ efekt czyszczenia osiąga się poprzez niezależny proces przedmuchu, który następuje po przesyle. Efektem tego jest wysoka efektywność ekonomiczna.

Kolejną zaletą tego rozwiązania jest jest brak konieczności dodatkowej wentylacji nawet przy bardzo długich, zamkniętych rurociągach.