Linie ciśnieniowe z wysokimi i niskimi punktami

Pneumatyczny system przesyłu ścieków firmy OEKERMANN pozwala na układanie rur przesyłowych równolegle do krawędzi gruntu, na głębokości niezamarzającej. Jest to bardzo korzystne ekonomicznie.

Wysokie i niskie punkty na trasie przesyłu są łatwo pokonywane.

Jako, że do transportu ścieków wykorzystujemy sprężone powietrze, nie ma potrzeby wentylacji wyższych punktów (ścieki są wzbogacane tlenem). Czyszczenia najniższych punktów również nie jest konieczne, ponieważ następuje ono podczas ponownego przedmuchu.

Układanie przewodów ciśnieniowych jest zatem opłacalne i oszczędza czas.

Obliczenie rur ciśnieniowych, czyli określenie najkorzystniejszej średnicy, a także wartości ciśnienia manometrycznego i atmosferycznego w celu określenia optymalnych wymiarów systemu, przeprowadzamy w specjalnym oprogramowaniu zaprojektowanym przez firmę OEKERMANN.

Pokonywanie dużych różnic wysokości

W systemach OEKERMANN ciśnienie manometryczne może wynieść do ok. 0,8 MPa = 8 bar. Maksymalne ciśnienie projektowe systemów wynosi 1 MPa = 10 bar. Wszystkie komponenty są zaprojektowane do tego zakresu ciśnień.

Zastosowanie na bardziej płaskim terenie

Nawet na bardziej płaskim terenie, lub terenie o naturalnym nachyleniu, w przypadku małych ilości ścieków bzw. lub dłuższych okresów suszy sensowne może być stosowanie systemów. Podczas procesu przedmuchu cięższe materiały są przepychane, a montaż tego systemu jest tańsza od rurociągów grawitacyjnych.

Nie ma nieprzyjemnych zapachów, czy uszkodzeń korozyjnych systemu.

Verbundsysteme mit mehreren pneumatischen Abwasser-Förderanlagen